دریافت-گرید-A---بفرین---لبن-دوش-غرب
اعلام نمره ارزیابی پیشنیازی prps  درسال ۱۳۹۵ از سوی سازمان غذا و دارو
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶
واحد-نمونه-صنعی-97
انتخاب شرکت لبن دوش غرب به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال ۱۳۹۷
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
نمایش همه

اهدا تندیس تعاونی برتر به شرکت لبن دوش غرب در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان کردستان

جشنواره-تعاونی-ها-برتر

نقش شرکت های تعاونی در تولید

هدف سیاست توسعه قبل از هر چیزی معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به همین جهت هر نوع اقدامی که در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی بعمل می آید باید متوجه نیل به این اهداف باشد. در همین راستا و توجه به مسئله تولید است که سهم شرکتهای تعاونی مخصوصاً تعاونی های تولیدی در توسعه اقتصادی اهمیت پیدا می کند.  نوع و حجم تولید در اقتصاد ملی یک کشور نه فقط بستگی به فراهم بودن عوامل دارد بلکه قبل از هر چیز به بسیج این عوامل در جهت مقاصد تولیدی و ایجاد هماهنگی بین آنان مربوط می شود. شرکتهای تعاونی تولیدی می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.تعاونی های تولیدی می توانند با تجمیع سرمایه های اندک اعضا این اعتبار مالی را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند که انجام این کار از توان تک تک افراد جامعه خارج است و این رویکردی است که تمام جهان به این سو حرکت می کند.افزایش تولید از این طریق تا هنگامی که مسائل مربوط به بازاریابی و فروش محصولات روشن نشده باشد نمی تواند تاثیر بسزائی در توسعه اقتصادی داشته باشد .لذا به موازات این اقدام باید به وظایف بازاریابی و فروش تولیدات توجه کافی داشته باشیم. لذا اینجاست که نقش تعاونی های توزیعی و اهمیت آنها نمود پیدا می کند. این تعاونی ها می توانند راساً به توزیع و فروش فراورده های تولیدی اقدام و دست واسطه ها را کوتاه کنند. اعمال چنین وظیفه ای از جانب شرکت های تعاونی موجب بهره برداری با صرفه تر واحدهای تولیدی شده و چون درآمد حاصل از انجام این معاملات نصیب شرکتهای تعاونی و اعضا می گردد موجب سرمایه گذاری بیشتر می شود.

 

گفتنی است در اختتامیه این جشنواره از ۱۵ تعاونگر نمونه استان از جمله شرکت لبن دوش غرب ( بفرین ) با اهداء لوح تقدیر، تندیس و هدایای نقدی و غیر نقدی تجلیل به عمل آمد.