به گزارش روابط عمومی لبن دوش غرب: این شرکت در راستای تولید محصولات سالم و مطابق با ذائقه ایرانی اقدام به تولید بستنی سنتی زعفرانی نموده است. این محصول جدید در ظروف IML و با برند بفرین به بازار عرضه خواهد شد.

اطلاعات تغذیه ای بستنی سنتی زعفرانی:

برچسب غذایی بستنی