دوغ

دوغ فراورده‌ای است که از اختلاط ماست با آب آشامیدني، نمک و افزودن اسانس‌های سبزیجات معطر از قبیل کاکوتی، نعناع و پونه تهیه می‌شود و در این نوع دوغ ممکن است با توجه به شرایط نگهداری و در اثر تخمیر طبیعی ناشی از فعالیت میکروارگانیسم‌های زنده موجود در ماست اولیه تولید گاز شود. دوغ گازدار فراورده‌ای است که بعد از فرآوری به روش اول به آن گاز کربنیک تزریق می‌شود.
دوغ حرارت ديده بدون گاز فراورده‌ای است که بعد از فرایند آن به روش اول، برای افزایش قابلیت نگهداری و جلوگیری از تولید گاز تحت تأثیر فرایند حرارتی قرارداده شود.
دوغ حرارت ديده گازدار فراورده‌ای است که بعد از فرایند آن مطابق بند سوم، برای ایجاد گاز در اثر تخمیر طبیعی، باکتری‌های ترموفیل مورد استفاده در تولید ماست (استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دبروکی بولگاریکوس ) به آن اضافه شود.

دوغ لیوانی بدون گاز

دوغ لیوانی بدون گاز

اطلاعات تغذیه ای
حجم 280 سی سی 280cc
چربی 1/2 درصد 1.2 %
ماندگاری 60 روز 60 days
تعداد 30 عدد 30pcs
نوع بسته کارتن Carton
دوغ خمره ای سنتی

دوغ خمره ای سنتی

اطلاعات تغذیه ای
حجم 2100 گرم 2100gr
چربی 1/2 درصد 1.2 %
ماندگاری 60 روز 60 days
تعداد 4 عدد 4pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
دوغ بدون گاز

دوغ بدون گاز

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1/5 لیتر 1.5liter
چربی 1/2 درصد 1.2 %
ماندگاری 60 روز 60 days
تعداد 6 عدد 6pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
دوغ گازدار

دوغ گازدار

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1/5 لیتر 1.5liter
چربی 1 درصد 1 %
ماندگاری 90 روز 90 days
تعداد 6 عدد 6 pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
دوغ 250 سی سی بدون گاز

دوغ 250 سی سی بدون گاز

اطلاعات تغذیه ای
حجم 250 سی سی 250cc
چربی 1/2 درصد 1.2 %
ماندگاری 45 روز 45 days
تعداد 24 عدد 24pcs
نوع بسته شیرینک Shrink
دوغ کیسه ای نعنایی

دوغ کیسه ای نعنایی

اطلاعات تغذیه ای
حجم 900 سی سی 900cc
چربی 1/2 درصد 1.2 %
ماندگاری 30 روز 30 days
تعداد 16 عدد 16pcs
نوع بسته سبد Basket
دوغ نعنایی 2200 سی سی

دوغ نعنایی 2200 سی سی

اطلاعات تغذیه ای
حجم 2300 سی سی 2300cc
چربی 1/2 درصد 1.2 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 8 عدد 8pcs
نوع بسته سبد Basket
دوغ 4 لیتری گازدار

دوغ 4 لیتری گازدار

اطلاعات تغذیه ای
حجم 4 لیتر 4liter
چربی 1 درصد 1 %
ماندگاری 90 روز 90days
تعداد 2 عدد 2pcs
نوع بسته شیرینک Shirink