ماست

ماست، یک فرآورده لبنی تخمیری است و در هرم غذایی در گروه لبنیات جای دارد. اصولا فرآیند تخمیر باعث کاهش ویتامین های شیر در مقایسه با املاح آن مي‌شود، زیرا ویتامین ها نسبت به تغییر عوامل محیطی بسیار حساس تر از املاح هستند. مهم ترین عوامل موثر حین تخمیر که منجر به کاهش ویتامین ها می شوند، شامل حرارت و پاستوریزاسیون، اولترافیلتراسیون، هم زدن و شرایط اکسیداتیو هستند.
گونه های باکتري «لاکتیک اسید» برای رشد و تکثیر به ویتامین های گروه B نياز دارند که مهم ترين آنها B12 است. برخي از گونه ها نيز قادر به سنتز B12 هستند. بنابراين انتخاب دقيق گونه های باکتری به کار رفته برای تخمير مي‌تواند عامل مهمي در جهت پيشگيری از کاهش قابل توجه B12 در محصول نهایی باشد. به طور خلاصه مقدار ويتامين هاي شير در مقايسه با ماست بسيار بيشتر است اما ويتامين‌های B آن ( به ويژه B6 و B12 ) زيادند.

ماست کم چرب 1/5 %

ماست کم چرب 1/5 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 700 گرم 700 gr
چربی 1/5 درصد 1.5 %
ماندگاری 30 روز 30 days
تعداد 6 عدد 6 pcs
نوع بسته شیرینک shirink
ماست پرچرب 4/2 %

ماست پرچرب 4/2 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 700گرم 700gr
چربی 4/2 درصد 4.2 %
ماندگاری 30 روز 30 days
تعداد 6 عدد 6 pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
ماست پرچرب 4/2 %

ماست پرچرب 4/2 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1400 گرم 1400gr
چربی 4/2 درصد 4.2 %
ماندگاری 30 روز 30 days
تعداد 6 عدد 6 pcs
نوع بسته سبد Basket
ماست پرچرب 4/2 %

ماست پرچرب 4/2 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 900 گرم 900gr
چربی 4/2 درصد 4.2 %
ماندگاری 30 روز 30 days
تعداد 6 عدد 6 pcs
نوع بسته سبد Basket
ماست پرچرب 4/2 %

ماست پرچرب 4/2 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1900 گرم 1900gr
چربی 4/2 درصد 4.2 %
ماندگاری 30 روز 30 days
تعداد 4 عدد 4 pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
ماست پرچرب 6 %

ماست پرچرب 6 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1400 گرم 1400gr
چربی 6 درصد 6 %
ماندگاری 30 روز 30 days
تعداد 4 عدد 4 pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
ماست خامه ای 8 %

ماست خامه ای 8 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 500 گرم 500gr
چربی 8 درصد 8 %
ماندگاری 30 روز 30 days
تعداد 12 عدد 12pcs
نوع بسته سبد Basket
ماست خامه ای 10 %

ماست خامه ای 10 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 950 گرم 950gr
چربی 10 درصد 10 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 8 عدد 8pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
ماست خامه ای 8 %

ماست خامه ای 8 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 900 گرم 900gr
چربی 8 درصد 8 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 6 عدد 6pcs
نوع بسته سبد Basket
ماست خامه ای 8 %

ماست خامه ای 8 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1400 گرم 1400gr
چربی 8 درصد 8 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 6 عدد 6pcs
نوع بسته سبد Basket
ماست  پرچرب 4/2 %

ماست پرچرب 4/2 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 100 گرم 100gr
چربی 4/2 درصد 4.2 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 40 عدد 40pcs
نوع بسته کارتن Carton
ماست پروبیوتیک

ماست پروبیوتیک

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1400 گرم 1400gr
چربی 2/5 درصد 2.5 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 4 عدد 4pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
ماست موسیردار

ماست موسیردار

اطلاعات تغذیه ای
حجم 100 گرم 100gr
چربی 6 درصد 6 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 40 عدد 40pcs
نوع بسته کارتن Carton
ماست موسیردار

ماست موسیردار

اطلاعات تغذیه ای
حجم 250 گرم 250gr
چربی 6 درصد 6 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 24 عدد 24pcs
نوع بسته کارتن Carton
ماست  کم چرب 1/5 %

ماست کم چرب 1/5 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1900 گرم 1900gr
چربی 1/5 درصد 1.5 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 4 عدد 4pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
ماست همزده 5 %

ماست همزده 5 %

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1500 گرم 1500gr
چربی 5 درصد 5 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 4 عدد 4pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
ماست سنتی

ماست سنتی

اطلاعات تغذیه ای
حجم 1000گرم 1000gr
چربی 8 درصد 8 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 8 عدد 8pcs
نوع بسته شیرینک Shirink
ماست 5 درصد

ماست 5 درصد

اطلاعات تغذیه ای
حجم 2000گرم 2000gr
چربی 5 درصد 5 %
ماندگاری 30 روز 30days
تعداد 2 عدد 2pcs
نوع بسته شرینک Shrink