پنیر

پنير محصولي تخميری است که از انعقاد شير به روش‌های لاکتيکي (با استفاده از استارترها) و آنزيم (مايع پنير) به وجود مي آيد. هدف از اين فرآيند افزايش ماندگاری شير تا حدود دو ماه بيشتر و همچنين ايجاد تنوع در عطر، طعم و بافت اين فرآورده تخميری و ارتقاء ارزش غذایی با افزايش درصد چربي، پروتئين و کلسيم مي باشد.
پنير از ديدگاه بافت به سه گروه سخت، نيمه سخت و نرم و از ديدگاه طعم به دو گروه «ساده» و «پروسس» تقسيم مي‌گردد. پنير های ساده شامل پنيرهای سفيد ايراني و پنيرهای رسيده در آب نمک مي باشد، پنيرهای پروسس پنيرهایی هستند که از طريق افزايش درصد چربي، پروتئين و افزودني های مختلف با فرآيند خاص به وجود مي آيند.