تیر ۴, ۱۳۹۵
شرکت-لبنی-بزرگ

۲۰ شرکت بزرگ لبنی دنیا در سال ۲۰۱۶ معرفی شدند

در جدیدترین رتبه بندی جهانی، بزرگترین شرکت های جهان بر اساس میزان دریافت شیرخام مشخص شدند. در مجموع ،این ۲۰ شرکت بزرگ ۲۰۰ میلیون تن شیر معادل ۲۵ درصد شیر خام تولیدی جهان را دریافت […]